ufabet

ทำอย่างไร? ให้โคเลสเตอรอลต่ำ

ระดับโคเลสเตอรอลของแต่ละคนโดยทั่วไป

ระดับโคเลสเตอรอลของแต่ละคนโดยทั่วไปควรอยู่ที่ระดับไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีระดับแอลดีแอลน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่ถ้าหากมีโรคประจําตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ควรมีระดับแอลดีแอลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ส่วนผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจรุนแรงควรมีระดับน้อยกว่า 70 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ซึ่งจะสามารถลดการเกาะของไขมันที่หลอดเลือดแดงได้ และปัจจัยที่ทําให้ระดับแอลดีแอลสูงขึ้นคือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไขมันสูง การขาดการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ รวมถึงภาวะการมี โรคประจําตัว

อาหารที่ทําให้ระดับโคเลสเตอรอลและแอลดีแอลเพิ่มขึ้น  พบได้ทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช ได้แก่ หนังไก่  กะทิ  เนย  น้ำมันปาล์ม ไขมันนม  ซึ่งอาหารเหล่านี้จัดเป็นอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง สําหรับอาหารทะเลและเครื่องในสัตว์จัดเป็นอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงแต่ไขมันต่ำ ส่วนผลิตภัณฑ์กะทินั้นไม่มีโคเลสเตอรอล

ufabet

แต่มีไขมันอิ่มตัวสูงและอาหารที่คุ้นเคยกันแต่เด็ก คือ ไข มีโคเลสเตอรอล สูงในไข่แดง ส่วนไข่ขาวนั้นไม่มีโคเลสเตอรอล ดังนั้นจึงพบว่าผู้ที่รัก สุขภาพจะงดรับประทานไข่แดง   แต่ก็มีงานวิจัยออกมามากที่สรุปว่า  ผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวใดๆ สามารถรับประทานไข่ได้วันละ 1 ฟอง  โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโคเลสเตอรอลสูง ส่วนผู้ที่มีปัญหาระดับ โคเลสเตอรอลสูงหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ควรจะจำกัดปริมาณไข่แดง โดยรับประทานไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารที่มีเส้นใยสูง ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต เมล็ดธัญพืชสามารถช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันดังนั้น หากต้องการลดโคเลสเตอรอลและแอลดีแอลในเลือด ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงและมีไขมัน อิ่มตัวสูงด้วย

ufabet

บทความอื่น ๆ

ทั้งนี้ฉลากอาหารโดยทั่วไปมักจะระบุว่า “โคเลสเตอรอลต่ำ” แต่ไม่ได้หมายความว่าระดับไขมันต่ำด้วย ระดับโคเลสเตอรอลที่สูงเกิดได้โดยไม่จํากัดเฉพาะเพศ อายุ รูปร่างหรือน้ําหนัก ดังนั้นไม่ว่าจะอ้วนหรือผอม เด็กหรือคนแก่ก็มีสิทธิที่จะมีระดับโคเลสเตอรอลสูงได้ และภาวะนี้เป็นสาเหตุสําคัญของการ เกิดหลอดเลือดตีบ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

ปัจจุบันพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กจะติดที่รสชาติหวาน มัน ของอาหารฟาสต์ฟูด ของขบเคี้ยว เท่ากับยิ่งเพิ่ม ระดับโคเลสเตอรอลมากขึ้น เกิดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และโรคอ้วนมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การสะสม ไขมันในช่องท้อง ความผิดปกติของฮอร์โมนที่มาจากโรคเนื้องอกที่ต่อม ไร้ท่อบางแห่ง

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ mgoldbergclothier.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated